Friday, December 09, 2011

Dahan-dahang umaaninag ang sikat ng araw,
Unti-unting binabalot ng liwanag ang sanlibutan.
Binibigyan ng init ang lamig na iniwan ng gabi,
Mamumulat ang mga mata sa isang bagong pag-asa.

Ang tamis ng umaga'y nalilimot sa maghapon
Ang binhi ng pasasalamat naililibing sa bilis ng panahon
Ngunit may isang bata na hinding-hindi makakalimot
Sumpain man ang mundo hindi niya ito malilimot.

Araw-araw nagpapasalamat sa tagapaggawa
Mula umaga hanggang gabi, walang humpay ang pagsamba
Ngunit isang araw natigil ang pagsasampalataya
Namulat ang bata sa realidad ng mundo

Lumaki, nagkaisip at sinimulang magkasala
Unti-unting nalimot ang kahibangan ng pagkabata
Ngunit sa likod ng exterior na ito, sa loob
Sa loob ng kanyang puso, bata pa din ang taong ito.
------------
I'll leave this post untitled because I don't know what title I should put. If you have suggestions on what this poem's title should be, comment away and if I like the title you suggested I'd make your suggestion the title of this poem.

Anyway, I'm off now. It's my mom's birthday today and we'll be going to the airport to send my aunt off. Later we'll be going to Tramway to eat and I'll also post my very first food post! So watch out for that, yeah?


Sign
Facebook | Twitter | Formspring | Online Shop

No comments:

Post a Comment

Hey there lovely reader! Thank you for visiting my blog and reading my posts. I hope you drop a comment so I know you visited. I will visit each and every one of your blogs as soon as I can. Just leave them down below! :)

Kisses,
Renee ♥

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...